Sandboxie

Sandboxie 5.20

Sandboxie là một khuôn cát an ninh phần mềm cho Windows OS
Tải về
Người dùng đánh giá
4.4  (120 bình chọn)
Bình chọn của bạn
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Công ty phát triển:
Sandboxie Holdings LLC | Thêm chương trình
Sandboxie là một khuôn cát an ninh phần mềm cho Windows OS. Sandboxie điều hành của các ứng dụng trong một tách name = sức hút description khu vực gọi là một khuôn cát. Dưới sự giám sát của Sandboxie, một chương trình hoạt động bình thường và hết tốc lực, nhưng không ảnh hưởng thường xuyên thay đổi máy tính của anh.
Thông tin được cập nhật vào: