Sandboxie

Sandboxie

Sandboxie là một khuôn cát an ninh phần mềm cho Windows OS
Người dùng đánh giá
4.4  (118 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 14 giải thưởng
Sandboxie là một khuôn cát an ninh phần mềm cho Windows OS. Sandboxie điều hành của các ứng dụng trong một tách name = sức hút description khu vực gọi là một khuôn cát. Dưới sự giám sát của Sandboxie, một chương trình hoạt động bình thường và hết tốc lực, nhưng không ảnh hưởng thường xuyên thay đổi máy tính của anh.
Thông tin được cập nhật vào: