Sandboxie

Sandboxie

Sandboxie คือกระบะทราล้องวงซอฟต์แวร์สำหรับ Windows OS น
คะแนนผู้ใช้
4.4  (118 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
5.2
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 14 รางวัล
Sandboxie คือกระบะทราล้องวงซอฟต์แวร์สำหรับ Windows OS น Sandboxie วิ่งของคุณโปรแกรมในการแยกตัวออกมา name=ดึงดูดใจ description พื้นที่เรียกว่ากระบะทราย ภายใต้การดูแลของ Sandboxie การดำเนินงานโปรแกรมปกติและที่เต็มไปด้วยความเร็วแต่ไม่ได้ผลถาวรเปลี่ยนแปลงของคุณบนเครื่องคอมพิวเตอร์
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: